คุณสมชาย พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

จัดการที่ดินเงินผ่อนง่าย ครบ จบ ในระบบเดียว ระบบ 239asset ช่วยให้ผมทำงานขายที่ดินผ่อนได้สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม ครบจบในระบบเดียว มีฟังก์ชั่นครบครัน ทั้งแบ่งแปลง แบ่งงวด ออกใบจอง ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบทวงถาม เก็บข้อมูลลูกค้า ติดตามการผ่อนชำระ รายงานยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะครับ