เข้าใจเรื่องที่ดินจัดสรรแบบง่ายๆ

ที่ดินผ่อนได้


เข้าใจเรื่องที่ดินจัดสรรแบบง่ายๆ ซื้อที่ดินพร้อมน้ำไฟ ไม่ต้องมีคนค้ำ โฉนดพร้อมโอน ครบจบในที่เดียว!

ที่ดินจัดสรรคืออะไร?

ที่ดินจัดสรร หมายถึง ที่ดินที่แบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆ ตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป เพื่อขาย โดยผู้จัดสรรต้องขอใบอนุญาตจากกรมที่ดินก่อน

ข้อดีของการซื้อที่ดินจัดสรร:

  • สะดวก เพราะมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น ถนน น้ำ ไฟฟ้า
  • มีความปลอดภัย เพราะมีการแบ่งแปลงที่ดินชัดเจน มีรั้วรอบโครงการ
  • มีตัวเลือกหลากหลาย สามารถเลือกขนาด รูปทรง และราคาที่เหมาะสมกับความต้องการ

ที่ดินพร้อมน้ำไฟคืออะไร?

ที่ดินพร้อมน้ำไฟ หมายถึง ที่ดินที่มีระบบไฟฟ้าและประปาเข้าถึง ไม่จำเป็นต้องขอติดตั้งใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านหรืออาคารเพื่ออยู่อาศัย

ข้อดีของการซื้อที่ดินพร้อมน้ำไฟ:

  • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • เข้าอยู่ได้เร็ว

ไม่ต้องมีคนค้ำ / ไม่ใช้คนค้ำคืออะไร?

หมายถึง การซื้อที่ดินโดยไม่ต้องมีบุคคลที่สามมาค้ำประกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้เพียงพอ สามารถผ่อนชำระค่าที่ดินได้เอง

โฉนดพร้อมโอน / โฉนดครุฑแดงคืออะไร?

โฉนดพร้อมโอน หมายถึง ที่ดินมีโฉนดกรรมสิทธิ์ และผู้ขายสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อได้ทันที

โฉนดครุฑแดง หมายถึง โฉนดที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ข้อควรระวังในการซื้อที่ดิน:

  • ตรวจสอบใบอนุญาตจัดสรรของผู้ขาย
  • ตรวจสอบสภาพที่ดิน
  • ตรวจสอบโฉนดที่ดิน
  • ทำสัญญาซื้อขายที่ดินอย่างถูกต้อง

แหล่งข้อมูล:

บทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินจัดสรร