ระบบค้นหาแปลงที่ดิน คืออะไร?

ระบบค้นหาแปลงที่ดิน

ระบบค้นหาแปลงที่ดิน เปรียบเสมือนแผนที่ออนไลน์ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดิน

ประโยชน์ของระบบค้นหาแปลงที่ดิน

 • ค้นหาข้อมูลที่ดินครบวงจร: ระบบค้นหาแปลงที่ดินช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้ครบถ้วน เช่น
  • เลขที่โฉนด
  • เลขระวาง
  • ขนาดพื้นที่
  • สิทธิในที่ดิน
  • เจ้าของที่ดิน
  • รูปแปลงที่ดิน
  • ภาพถ่ายดาวเทียม
  • ราคาประเมินที่ดิน
  • ข้อมูลการจำนอง
  • ข้อมูลการติดอายุกรรมสิทธิ์
 • ใช้งานง่าย: ระบบค้นหาแปลงที่ดินใช้งานง่าย รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
 • ข้อมูลถูกต้อง: ข้อมูลในระบบค้นหาแปลงที่ดินมาจากกรมที่ดิน จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำนักงานที่ดิน
 • ประกอบการตัดสินใจ: ข้อมูลในระบบค้นหาแปลงที่ดินสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อ ขาย เช่า หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างระบบค้นหาแปลงที่ดิน

 • LandsMaps: ระบบค้นหาแปลงที่ดินของกรมที่ดิน https://landsmaps.dol.go.th/
 • Smartlands: ระบบค้นหาแปลงที่ดินของธนาคารกสิกรไทย https://smartlands.app/
 • DolLands: ระบบค้นหาแปลงที่ดินของกรมที่ดินและพัฒนาที่ดิน https://en.wikipedia.org/wiki/Dolland

วิธีการใช้งานระบบค้นหาแปลงที่ดิน

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของระบบค้นหาแปลงที่ดิน
 2. เลือกวิธีค้นหาที่ต้องการ เช่น ค้นหาจากเลขที่โฉนด เลขระวาง พิกัด หรือชื่อเจ้าของ
 3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 4. คลิกค้นหา
 5. ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงที่ดินตามที่ค้นหา

ตัวอย่างระบบค้นหาแปลงที่ดิน ที่พัฒนาโดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

เปิดให้บริการฟรี ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

จุดเด่นของระบบค้นหาแปลงที่ดิน

 • ใช้งานง่าย: เพียงกรอกข้อมูลที่ดิน เช่น เลขที่โฉนด เลขระวาง หรือพิกัด ก็สามารถค้นหาแปลงที่ดินที่ต้องการได้
 • ข้อมูลครบถ้วน: แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน เช่น รูปแปลงที่ดิน ขนาดพื้นที่ สิทธิในที่ดิน ข้อมูลเจ้าของ สภาพการครอบครอง
 • ข้อมูลถูกต้อง: ข้อมูลในระบบได้รับการอัปเดตจากกรมที่ดิน
 • สะดวก รวดเร็ว: เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • ฟรี: ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ของระบบค้นหาแปลงที่ดิน

 • ตรวจสอบข้อมูลที่ดิน: ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ
 • วางแผนการลงทุน: วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร: เปรียบเทียบข้อมูลในระบบกับเอกสารที่ดิน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูล: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดิน
 • วางแผนการเดินทาง: ค้นหาตำแหน่งที่ดินบนแผนที่

วิธีใช้ระบบค้นหาแปลงที่ดิน

 1. เข้าเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LandsMaps บนโทรศัพท์มือถือ
 2. เลือกวิธีการค้นหา เช่น ค้นหาจากเลขที่โฉนด เลขระวาง พิกัด หรือตำแหน่งปัจจุบัน
 3. กรอกข้อมูลที่ต้องการ
 4. คลิกค้นหา
 5. ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงที่ดินบนแผนที่

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ค้นหาข้อมูลแปลงที่ดิน: กรอกเลขที่โฉนด
 • หาพิกัดที่ดิน: กรอกเลขระวาง
 • ค้นหาแปลงที่ดินใกล้เคียง: ค้นหาจากตำแหน่งปัจจุบัน

สรุป

ระบบค้นหาแปลงที่ดินเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย