ที่ดิน 1 ไร่ มี กี่ ตาราง วา

ที่ดิน

ที่ดิน 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา ในประเทศไทย หน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้กันทั่วไปมี 3 หน่วย ได้แก่ ไร่ งาน และตารางวา โดยมีความสัมพันธ์กันดังนี้

 • 1 ไร่ เท่ากับ 4 งาน
 • 1 งาน เท่ากับ 100 ตารางวา
 • 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา
 • 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร

ตัวอย่าง ที่ดิน 1 ไร่

 • ที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา มีพื้นที่ทั้งหมด 550 ตารางวา (400 + 200 + 50)
 • บ้านขนาด 100 ตารางวา มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของไร่


วิธีแปลงหน่วยง่ายๆ

 • 1 ไร่ = 4 งาน
 • 1 งาน = 100 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 4 งาน x 100 ตารางวา/งาน = 400 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • ที่ดินขนาด 2 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา มีกี่ตารางวา?

= (2 ไร่ x 400 ตารางวา/ไร่) + (3 งาน x 100 ตารางวา/งาน) + 50 ตารางวา = 800 ตารางวา + 300 ตารางวา + 50 ตารางวา = 1,150 ตารางวา

ความรู้เพิ่มเติม

 • หน่วยวัดพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ตารางกิโลเมตร และเอเคอร์
 • 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 1,000,000 ตารางวา
 • 1 เอเคอร์ เท่ากับ 40.468564224 ตารางวา

แหล่งข้อมูล ที่ดิน

 • กรมที่ดิน: https://dol.go.th/
 • ราชกิจจานุเบกษา:

คำถามที่พบบ่อย

 • 1 ไร่ ยาว กี่ เมตร?

ความยาว 1 ไร่ ไม่ได้มีค่าตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่ แต่โดยทั่วไป 1 ไร่ จะมีความยาวประมาณ 40 เมตร

 • 1 ไร่ กว้าง กี่ เมตร?

ความกว้าง 1 ไร่ ไม่ได้มีค่าตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพื้นที่ แต่โดยทั่วไป 1 ไร่ จะมีความกว้างประมาณ 10 เมตร

 • 1 ไร่ ราคา เท่าไหร่?

ราคาที่ดิน 1 ไร่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ทำเล สภาพพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยตอบคำถามของคุณได้ หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบ