‘การผ่อนที่ดินกับเจ้าของ’ ดีจริงหรือ? มาดูข้อดี-ข้อควรระวังกัน

ผ่อนที่ดิน

การผ่อนที่ดินกับเจ้าของ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินก้อนใหญ่ วิธีนี้ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถทยอยผ่อนชำระค่าที่ดินได้ โดยไม่ต้องขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่ก่อนตัดสินใจผ่อนที่ดินกับเจ้าของ มีหลายสิ่งที่ควรพิจารณา ดังนี้

ข้อดี: ผ่อนที่ดินกับเจ้าของ

 • เงินดาวน์ต่ำ: โดยทั่วไป การผ่อนที่ดินกับเจ้าของมัก require เงินดาวน์ที่น้อยกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยอาจต่ำกว่า หรือเท่ากับ การขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ระยะเวลาผ่อนชำระมักยาวนานกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • ความยืดหยุ่น: เจ้าของที่ดินอาจมีความยืดหยุ่นมากกว่าธนาคาร ในกรณีที่ผู้ซื้อมีปัญหาในการผ่อนชำระ

ข้อควรระวัง: ผ่อนที่ดินกับเจ้าของ

 • ความเสี่ยงทางกฎหมาย: ผู้ซื้อควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย และทำสัญญาให้รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
 • ความเสี่ยงที่ดินถูกยึด: หากเจ้าของที่ดินมีหนี้สิน ที่ดินอาจถูกยึดได้
 • ความเสี่ยงเจ้าของที่ดินไม่โอนกรรมสิทธิ์: ผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจริง และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อได้
 • การติดตามความคืบหน้า: ผู้ซื้อควรติดตามความคืบหน้าของการแบ่งแยกโฉนด และการขอใบอนุญาตต่างๆ

คำแนะนำ: ผ่อนที่ดินกับเจ้าของ

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและเจ้าของที่ดินอย่างละเอียด
 • ปรึกษาทนายความก่อนทำสัญญา
 • ทำสัญญาให้รัดกุม ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 • ชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
 • เก็บหลักฐานการชำระเงิน
 • ติดตามความคืบหน้าของการแบ่งแยกโฉนด และการขอใบอนุญาตต่างๆ

สรุป: การผ่อนที่ดินกับเจ้าของมีข้อดีและข้อควรระวัง ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ปรึกษาทนายความ และทำสัญญาให้รัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต